April 2020: Det mest offensive strømselskapet kjøper solenergi for 110 øre kilowattimen, mens spotprisen er under ti øre. Det betyr at solcelleeiere og de med batterier tjener over en krone på hver enhet strøm de sender inn på nettet.

Over en krone per kilowattime

— Det er vilt.  Veldig lav strømpris kombinert med tøff konkurranse om solenergikundene gjør at man nå kan tjene over en krone per kilowattime man selger strøm til nettet, sier Simen F. Jørgensen. Han er direktør for produktutvikling i solenergiselskapet Otovo.

Strømprisen i spotmarkedet har ligget under 10 øre hver eneste dag i april. Samtidig tilbyr en rekke strømleverandører fra 100 øre og oppover for strøm som husholdningene sender til nettet, for eksempel de med solceller eller batteri. De beste vilkårene for å selge strøm til nettet får forbrukeren hos Midt Energi, som gir 110 øre kilowattimen når de kjøper strøm av kundene sine.

Vilkårene blir stadig bedre

— Vilkårene for salg har blitt stadig bedre, og i kombinasjon  med rekordlav strømpris er vi nå i en underlig situasjon med ekstrem margin mellom kjøpsprisen for strøm og salgsprisen, sier Jørgensen.

Plusskunder i pluss i april

— Det gjør at det smarteste en kunde med solceller kan gjøre akkurat nå er å utsette forbruk til natta og selge mest mulig strøm på dagtid. Det er det motsatte av det vanlige rådet, som er at man skal bruke mest mulig av strømmen selv for å komme godt ut, legger han til.

Mars og april har vært solrike måneder, som forsterker gevinstene for solcellekundene.

— Mange vil kunne få store negative strømregninger, med penger tilgode hos strømselskapet i april.

Produktdirektør i Otovo. I vår test kom Tibber ut som det beste strømselskapet.
Simen F. Jørgensen, produktdirektør i Otovo

Tibber best i test

I Otovos test av beste strømselskap for solenergi- og batterieiere kommer likevel Tibber best ut. Tibber var også i plusskundebarometeret for første kvartal i år.

Strømselskap Pris på kjøpt kraft Verdi av solgt kraft Strømregning
kr/år kr/år kr/år
Tibber 3652 1000 11271
Trøndelag Kraft 3678 1000 11297
Eidsiva Energi 3678 1000 11297
LOS 3738 1000 11357
Midt Energi 4069 1100 11588
Rakkestad Energi 3168 192 11595
Smart Energi 3978 1000 11597
Røyken Kraft 3978 1000 11597
Kragerø Kraft 3978 1000 11597
NorgesEnergi 3274 192 11701

— Det er moro å se at et vanlig husholdning med solceller nå kan få en strømregning på under 12.000 kroner i året. Det er under en tusenlapp i måneden, sier Jørgensen.

Tibber er også best i kategorien småforbrukere, typisk garasjer, vist i tabellen under.

Strømselskap Pris på kjøpt kraft Verdi av solgt kraft Strømregning
kr/år kr/år kr/år
Tibber 1986 800 5297
Trøndelag Kraft 1999 800 5309
Eidsiva Energi 1999 800 5309
LOS 2027 800 5338
Midt Energi 2185 880 5416
FosenKraft Energi 1624 230 5505
Smart Energi 2267 800 5578
Røyken Kraft 2267 800 5578
Kragerø Kraft 2267 800 5578
Stange Energi 2274 800 5584

TrøndelagKraft best for storbrukerne

TrøndelagKraft er et produkt fra Fjordkraft-konsernet og tikker inn på førsteplass i rangeringen av beste avtale for storkunder, typisk store villaer eller gårdsbygninger, som vist i tabellen under.  

Alle selskapene i topp fem lar kundene selge opptil 5.000 kilowattimer for en krone eller mer.

Strømselskap Pris på kjøpt kraft Verdi av solgt kraft Strømregning
kr/år kr/år kr/år
Trøndelag Kraft 7727 2200 25019
LOS 7862 2200 25154
Smart Energi 8102 2200 25394
Røyken Kraft 8102 2200 25394
Kragerø Kraft 8102 2200 25394
Glitre Energi 6833 845 25480
Midt Energi 8612 2420 25684
Rakkestad Energi 6725 422 25795
Tibber 7668 1230 25930
Eidsiva Energi 7727 1230 25989

Fortsatt penger å spare på solceller

— Selv om strømprisen er historisk lav er det fortsatt penger å spare på solceller. En normalhusholdning vil spare 6.000-10.000 kroner i året på å lage strøm selv, fordi man også sparer på nettleie og avgifter. De har ikke falt like mye som strømprisen, sier Gina Nygard, Otovos Skandinavia-sjef.

Plusskundeordningen gir mange fordeler. Da kan du selge strøm som er overprodusert. Husholdningen sparer kostnader på strømmen de lager og forbruker.
Gina Nygard (foran), er daglig leder for Otovo i Skandinavia.

Dette er plusskundeordningen:

 • En ordning innført av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) for husholdninger som lager sin egen strøm, typisk med solceller eller en liten vindmølle
 • Gir husholdningen en rett til å selge og strømselskapene en plikt til å ta imot strøm man produserer og som man ikke bruker selv
 • Strømleverandøren din setter betingelser for dette kjøpet. De beste tilbyr 100-110 øre per kilowattime, nesten 2,5 ganger mer enn vanlig strømpris og ti ganger mer enn spotprisen i april.
 • Husholdningen sparer strømkostnader på all energi de lager og forbruker selv. Da sparer de både strømpris, nettleie, moms og elavgift, tilsammen rundt 120 øre per kilowattime.
 • Verdien av strøm solgt til nettet blir trukket fra på den vanlige strømregningen. Selger man mer enn man kjøper, ruller pengene man har tilgode over til neste måned.

Slik gjorde vi undersøkelsen:

 • 25 strømselskaper med plusskundeavtaler gjennomgått.
 • Benyttet priser og vilkår som oppgitt på selskapenes hjemmesider 1.1.2020. Der denne prisinformasjonen var mangelfull har vi fulgt opp med telefon til selskapene.
 • Vi har antatt tre husholdninger:
 • Normalhusholdning med 18.000 kilowattimer årlig forbruk, et solcelleanlegg som produserer 6.000 kilowattimer årlig, og at 1.000 kilowattimer av dette selges til nettet
 • Storhusholdning med 36.000 kWh forbruk, 8.800 kWh solcelleproduksjon og 2.200 kWh solgt til nettet
 • Småhusholdning med 9.000 kWh forbruk, 3.600 kWh produksjon og 800 kWh solgt til nettet
 • Vi har forutsatt en spotpris på strøm på 19,2 kWh flatt gjennom året, som var prisen på strøm i snitt i første kvartal 2020. Vi legger til grunn en nettleie på 30,4 kWh og avgifter på 35,9 kWh. Tallene er hentet fra SSBs elprisstatistikk.

Om Otovo:

 • Otovo er Nordens største solcelleselskap for private, og selger solceller på nett i Norge, Sverige, Frankrike og Spania
 • Otovo har ikke eget strømselskap.
 • Selskapet har omlag 80 ansatte og 200 montørbedrifter tilknyttet sitt installasjonsnettverk

* * *

Det gjøres oppmerksom på at Otovo har et salgssamarbeid med Tibber i Norge, og LOS strøm Agder.

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.