Du kan få billigere strøm på flere måter. For eksempel ved å bytte strømavtale eller redusere eget strømforbruk. Dette er ikke alltid optimale løsninger. Med solceller på taket kan du derimot spare tusenvis av kroner hvert år!

Med solenergi sparer du ikke bare penger på lavere strømregninger, du tjener også penger på å selge overskuddsstrømmen. Jo høyere strømprisen er, desto tidligere blir solcelleanlegget ditt lønnsomt.

Visste du at hus med solcellepaneler på taket i snitt har høyere verdi på markedet?

Vil du sjekke solforholdene på ditt tak? Så enkelt er det:

 • Klikk på Sjekk ditt tak!
 • Skriv inn din adresse
 • Du får svaret i løpet av få sekunder


Strømprisens utvikling

Det er ingen hemmelighet at strømprisen har steget det siste året. Hvis vi regner med kraftpris, nettleie og avgifter gikk den gjennomsnittlige prisen opp fra 80,3 øre i 2020 til 142,0 øre i 2021. Det er en stigning på hele 61,7 øre. I dag koster en kWt ca. 145,4 øre i gjennomsnitt i Norge.

Kraftpris og nettleie

Sjekk taket ditt her!

Hvorfor er det slik at strømprisene bare stiger og stiger? Får vi noen gang billigere strøm igjen? Det forklarer vi her.

Strømprisene består av:

 • Kraftprisen som settes på kraftbørsen Nord Pool
 • Nettleie du betaler til nettselskapet
 • Avgifter på energi

Alle disse tre påvirker hva du betaler for strømmen du bruker. Forklaringen på hvorfor strømprisene er blitt høyere, er at de nevnte faktorene bare øker og øker.


1. Kraftprisen på Nord Pool øker

Som sagt avgjøres kraftprisen på den europeiske kraftbørsen Nord Pool. Videre styres Nord Pool av tilbud og etterspørsel. Kraftprisen påvirkes derfor av:

 • Hvor mye strøm vi produserer
 • Hvor mye strøm vi trenger

Derfor er kraftprisen på Nord Pool ofte vanskelig å forutse, og den er nesten umulig å påvirke for privatpersoner. For eksempel vil tilbud påvirkes av vær og vind. I land med mye vannkraft, som Norge, blir det billigere strøm når det er mye nedbør. I land med mye vindkraft, som Sverige, vil mye vind gi den billigste strømprisen.

Etterspørselen påvirkes også av vær og vind. Om vinteren er det kaldt, og da trenger vi mer strøm til å varme opp. Da øker etterspørselen, og kraftprisen øker sammen med den. En mild vinter kan gi billigere strøm.

I tillegg vil større endringer i samfunnet og strømforbruket ha mye å si. Nå selges det flere elbiler enn noen gang. Det krever at vi produserer nok strøm til å lade alle elbilene. Hvis ikke tilbudet matcher den økte etterspørselen, kommer kraftprisen til å stige.


2. Nettleien til nettselskapene øker

Nettleie er prisen du må betale for at strømmen skal komme hjem til deg. Strømmen må fraktes fra kraftprodusenten (vannkraftverk, vindmølle) via strømlinjer og -master. Det er en lang vei fra produsenten til deg. Denne veien må du betale for.

Du kan se på det som en slags veiavgift. Man betaler for at veien vedlikeholdes, bygges ut og oppgraderes. Dersom du bor i et område med gammelt strømnett, må det kanskje moderniseres snart. Da vil nettleien øke for alle som er knyttet til strømnettet i det området.

Det er nettopp det som har skjedd i Norge. Over en lengre periode har det vært små investeringer i strømnettet. Den siste tiden har vi investert mer enn tidligere. Statnett har investert flere milliarder i det norske strømnettet.

Flere slike investeringer betyr høyere nettleie og dyrere strøm.


3. Avgiftene for energi øker

Man betaler avgift på det meste, og det gjelder også strøm. Faktisk må du, som med andre varer, betale merverdiavgift. I tillegg til moms må man betale en el-avgift. Denne har økt markant de siste årene.

I 2010 var el-avgiften på 11 øre per kilowattime. Nå nærmer den seg 140 øre/kWt. Den jevnt bratte stigningen vil sannsynligvis fortsette fremover. Det betyr at vi må se langt etter billig strøm.


Best strømavtale - slik velger du

Hvilke strømavtaler finnes det og hvordan velger jeg den beste? For å besvare spørsmålet på best mulig måte må vi først identifisere de ulike strømavtalene du kan velge mellom. De ulike er spotpris, fastpris og variabel pris. Hvilken strømavtale som er best for deg, avhenger litt av om du ønsker billigst strøm, forutsigbarhet eller en kombinasjon.


Spotpris

En strømavtale med spotpris er uforutsigbar, men er også billig. En spotpris er en flytende pris, og den bestemmes på den europeiske kraftbørsen Nord Pool. Norge inngår nemlig i det europeiske markedet for kraft, og våre strømleverandører må derfor kjøpe kraft på Nord Pool.

Prisen din strømleverandør betaler på Nord Pool kalles spotpris. Du kjøper altså kraft til samme pris som strømselskapet. Fordelen med spotpris er at dette gir billigst strøm, men ulempen er at det er lite forutsigbart. Spotpris påvirkes nemlig av tilbud og etterspørsel, og er derfor en flytende pris som kan svinge opp og ned.

Hvis du vil betale samme pris hver måned, bør du unngå spotpris.


Fastpris

En strømavtale med fastpris er mer forutsigbar, men er gjennomsnittlig dyrere. Dette er fordi du ikke får med deg perioder med billige strømpriser – for eksempel i perioder med mye nedbør. Kraftbørsen Nord Pool er nemlig styrt av tilbud og etterspørsel. Perioder med høyere tilbud enn etterspørsel vil derfor kunne gi billig strøm.

Fordelen med fastpris er at du får en garantert pris som ikke varierer. En strømavtale med fast månedsbeløp kan gjøre det enklere å planlegge privatøkonomien. Ulempen med fastpris er at under periodene der strømmen er billigere vil man fortsette å betale den satte prisen selv om den er dyrere.

Hvis du er villig til å betale litt ekstra for forutsigbarhet i hverdagen, er en strømavtale med fastpris best for deg.


Variabel pris

En strømavtale med variabel pris er en kombinasjon av spotpris og fastpris. Her betaler du både en fastpris og en variabel pris. Den variable prisen baseres på strømprisene på kraftbørsen Nord Pool.

Fordelen med variabel pris er at man får forutsigbarhet i strømregningen med noe variasjon i løpet av et år, men ikke like mye som med spotpris. Ulempen med variabel pris er at under perioder med billigere strøm vil man fortsatt være nødt til å betale den faste prisen som er satt, noe som kan være dyrere enn spotpris. En annen ulempe er at selv om den er mer forutsigbar enn spotpris, vil det fortsatt være en variabel pris som kan være uforutsigbar.

Variabel pris passer perfekt for deg som ønsker en kombinasjon av forutsigbarhet og billig strøm.

Sjekk taket ditt her!


Senk strømprisen - bytt strømavtale

Sliter du med å betale strømregningen? Da bør du sjekke ut din nåværende avtale og sammenligne det med hva andre betaler. Eksisterer det billigere strømavtaler der ute?

Det er mange strømleverandører på markedet. Mange nordmenn har samme strømleverandør over flere år uten å bytte. Kanskje er dette fordi borettslaget eller sameiet har et tilbud hos en strømleverandør, eller kanskje det føles komplisert å bytte strømleverandør? Her kan det være lurt å gjøre litt research.

På nettet finnes det flere steder hvor du kan sammenligne strømleverandører. Ved å bytte strømleverandør kan du spare stort. For eksempel har Forbrukerrådet egne sider for dette. Når du har funnet billigste strømleverandør, bør du også tenke på hvilken strømavtale du skal ha.


Lag din egen strøm

Som vi nevnte ovenfor så kan du i beste fall spare noen hundre kroner i måneden om du bytter strømavtale, men du kan spare betydelig mer ved å produsere din egen strøm med solceller på taket.

I tillegg til å spare masse på billigere strømregning har solceller flere fordeler: Du produserer din egen strøm, du produserer ren og fornybar energi og du bidrar i klimakampen.

Sjekk taket ditt her!

Det er 3 grunner til at man sparer penger med solceller:

 • Du trenger ikke betale for strømmen du produserer selv
 • Du tjener penger på strømmen du ikke bruker
 • Strømregningen din påvirkes ikke like mye av politikk og private investeringer


1. Du trenger ikke betale for strømmen du produserer selv

En stor fordel med solceller er at du produserer din egen strøm. Da trenger du ikke lenger kjøpe strøm fra strømselskapet. Mens naboen klager på høye strømpriser, trenger ikke du å bekymre deg.


2. Du tjener penger på strømmen du ikke bruker

Mange av våre kunder produserer mer strøm enn de bruker. Det hadde vært dumt om denne strømmen gikk til spille. Derfor selger mange “overskuddsstrømmen” sin til strømselskapet. Dette skjer helt automatisk om du er plusskunde hos strømselskapet ditt.

Strømmen din går inn på strømnettet, og blir solgt videre til andre. Med andre ord kan du tjene penger på at strømselskapet selger din strøm til naboene dine. Salg av strøm gir en ekstra inntekt.

Totalt sett får du dermed billigere strøm med solceller.


3. Strømregningen din påvirkes ikke av politikk

Strømregningen din består av både kraftpris og nettleie. Prisen på strøm styres av tilbud og etterspørsel, og den settes på den europeiske kraftbørsen Nord Pool. Nettleie er noe man betaler for at strømmen skal fraktes fra kraftprodusenten og hjem til deg. Utbygging av strømnettet vil føre til høyere nettleie.

Kraftpris og nettleie kan fort bli forvirrende. På grunn av disse er strømregningen din tett knyttet til politiske beslutninger og investeringer i strømnettet. Med solcellepanel påvirkes ikke strømregningen din like mye av politikk og private investeringer.

Du slipper nemlig å betale både kraftpris og nettleie på strømmen du produserer selv.


Den billigste strømmen får du med solceller

Det er altså flere grunner til at solenergi gir billig strøm. Flere av våre kunder har halvert strømregningen sin etter at de fikk solceller. Vil du også få den billigste strømmen og spare penger? Da bør du sjekke din adresse hos oss i dag.


Normal strømregning for hus og hytte

Et strømforbruk for en gjennomsnittlig husholdning ligger ifølge SSB i 2016 på 16.000 kWt i året. Dette vil føre til en strømregning på ca. 26.368 kr i året, dersom man regner med gjennomsnittsprisen for strøm i siste del av 2021 som lå på 164,8 øre. Dersom det er snakk om en større bolig på 200 kvadratmeter ligger gjennomsnittsforbruket på ca. 28.000 kWt. Dette vil gi en strømregning på ca. 46.144 kr i året når man regner med samme strømpris.

På hytter derimot bruker man en del mindre strøm enn i et hus. Ifølge strøm.no ligger et gjennomsnittlig forbruk for en liten hytte (40 kvadratmeter) på ca. 3600 kWt i året. Dette tilsvarer en årlig strømregning på ca 5.933 kr i året når man regner med samme strømpris som ovenfor. Dersom det er snakk om en større hytte på 160 kvadratmeter, er et gjennomsnittlig forbruk på ca. 12.800 kWt i året. Med en utregning med samme strømpris som tidligere tilsvarer dette en årlig strømregning på 21.094 kr.

Les videre for å finne ut hvor stor del av strømforbruket man kan dekke med solcellepaneler på taket!


Solceller i Norge - hvor mye strøm produserer jeg?

Med et gjennomsnittlig økende strømforbruk og strømpriser, kan du spare store summer på å utnytte solenergien. Med et solcelleanlegg på taket produserer du egen strøm, men mengden strøm som produseres avhenger blant annet av geografisk posisjon og størrelse på anlegget.

Det er lett å anta at det varierende været i Norge vil kunne påvirke hvor mye det er mulig å redusere utgifter til strømforbruket på de mest værutsatte stedene i landet. Likevel er det faktisk slik at teknologien presterer best under kjøligere forhold – derfor er solceller i Norge spesielt effektive.

Det er heller ikke nødvendig med strålende sol for å kunne spare store summer per år med et eller flere solcellepanel. Forskningen viser at selv om en ikke kjenner solstrålene på kroppen, kommer energien seg gjennom både regn og tynnere lag med is.

For å svare på spørsmålet om hvor mye strøm vil du produsere med solceller på taket, vil vi komme med et eksempel. Dersom man velger å skaffe seg rundt 25 solcellepaneler multipliser man deretter 25 med 360 Watt og det gir 9,0 kWp (mer eller mindre effekt kan fås avhengig av din geografiske posisjon). Dette betyr en strømproduksjon på 9.000-10.000 kWh per år. 1 kWp tilsvarer dermed omtrent 1000 kWh per år.


Hva koster et solcelleanlegg?

Det er flere faktorer som spiller inn når prisen settes for et solcelleanlegg. Derav blant annet antallet solcellepaneler på taket, takhelling og valg av inverter.

Et priseksempel for et solcelleanlegg med 28 solcellepaneler med en effekt på 10 kWp er 167.667 kr (inkl. mva.). Ved kjøp av et slikt solcelleanlegg kan man få en enova-støtte på ca 27.500 kr (inkl. mva.). Den endelige prisen på solcelleanlegget vil dermed ligge på 140.167 kr. Husk! Man kan også få enova-støtte dersom man abonnerer på solcelleanlegg.

Sjekk taket ditt her!


Kriterier for Enova-støtte ved solabonnement:

Dersom anlegget er anskaffet gjennom et solabonnement skal det opprettes en kontrakt mellom deg som kunde og leverandør som inneholder:

 1. Den totale investeringskostnaden for anlegget, som ikke inkluderer leverandør/solabonnementsselskaps marginer eller andre service- og driftskostnader
 2. Nedbetalingsplan for tiltaket

Selge strøm fra solceller

Som nevnt tidligere er det mulig å selge overskuddsstrømmen tilbake til strømselskapet med plusskundeordning. Dette skjer helt automatisk med den grønne strømmen man produserer, men ikke bruker selv.

Solenergien som produseres med anlegget brukes først opp i elbillading, vannkokere og TV-skjermer i huset og erstatter da en kilowattime som ellers familien måtte kjøpt fra strømselskapet og nettselskapet sitt. Dersom familien får hele sitt forbruk dekket av solpanelene, så vil overskuddsstrømmen sendes ut av huset, og brukes hos naboen.

Dette er plusskundeordningen:

 • En ordning innført av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) i 2015 for husholdninger som lager sin egen strøm, typisk med solceller eller en liten vindmølle
 • Gir husholdningen en rett til å selge og strømselskapene en plikt til å ta imot strøm man produserer og som man ikke bruker selv
 • Strømleverandøren din setter betingelser for dette kjøpet. De beste tilbyr 100-110 øre per kilowattime.
 • Husholdningen sparer strømkostnader på all energi de lager og forbruker selv. Da sparer de både strømpris, nettleie, moms og elavgift, tilsammen rundt 120 øre per kilowattime.
 • Verdien av strøm solgt til nettet blir trukket fra på den vanlige strømregningen. Selger man mer enn man kjøper, ruller pengene man har tilgode over til neste måned.


Strøm blir dyrere - invester i solenergi

Det er altså vanskelig for privatpersoner å påvirke kraftprisen, nettleien og avgiftene. Dette er en pris vi alle er nødt til å betale uansett hvor høy strømprisen er og blir. Du kan riktignok gjøre slik at de ikke påvirker strømregningen din like mye. Hvis du skaffer solcellepaneler, kan du produsere din egen strøm. Denne strømmen betaler du verken kraftpris, nettleie eller avgifter på.


Best strømpris med Otovo

Med Otovo sjekker du enkelt hvor mye strøm du kan produsere på ditt tak. Med solceller fra oss får du den beste kvaliteten på panelene, ren energi og billig strøm. Dersom du velger Otovo vil vi hjelpe deg hele veien. Vi finner den beste installatøren med den beste prisen, og du kan velge enten direktekjøp eller solabonnement. Vi tilbyr markedets beste garantier og support etter installasjon.

Vil du også spare penger? Sjekk ditt tak i dag.

Sjekk taket ditt her!
Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.