Solenergi har blitt en stadig mer viktig ressurs i vår kamp for en bærekraftig fremtid. Både solfangere og solceller spiller en nøkkelrolle i utvinning og bruk av solenergi. Men hva er egentlig forskjellen mellom disse to teknologiene, og hva er fordelene og ulempene med hver?


Se hvilke solcellsmuligheter taket ditt byr på:

Forskjell på solceller og solfanger

Forskjellen mellom solceller og solfangere ligger i hva de omdanner solenergien til. Solceller konverterer solenergi til elektrisitet, mens en solfanger konverterer solenergi til varme.

Både solfangere og solceller spiller en avgjørende rolle i vår overgang til en mer bærekraftig energibruk. Mens solfangere fokuserer på termisk energi og oppvarming, konverterer solceller sollys direkte til elektrisitet som kan brukes på både oppvarming og andre ting som krever strøm i huset.

Fordelene med begge teknologiene inkluderer miljøvennlighet og reduksjon av fossile brensler, mens ulempene varierer fra avhengighet av værforhold til oppstarts- og vedlikeholdskostnader.


Hva er solceller?

Et solcelleanlegg har en teknologi som direkte konverterer sollys til elektrisitet. Anleggene bruker halvlederteknologi til å omdanne fotoner fra sollyset til elektroner, som deretter blir brukt til å generere strøm til blant annet hus.


Fordeler med solcellepaneler:

 • Ren energiproduksjon: Solcellepaneler genererer ren, fornybar elektrisitet uten å slippe ut skadelige gasser eller forurenser luften, vannet eller jorden.
 • Lang levetid og minimalt vedlikehold: Moderne solcellepaneler har levetid på minst 25 år og krever minimalt vedlikehold, noe som gjør dem til en pålitelig og langsiktig investering.
 • Lavere strømregninger: Man betaler verken strømkostnader eller nettleie for strømmen man produserer selv. I tillegg får man mulighet til å selge strøm fra solceller, altså strømmen man produserer, men ikke rekker å bruke selv.
 • Kontinuerlig utvikling og forbedring: Solcelleteknologien har gjennomgått betydelige fremskritt de siste årene, med stadig økende effektivitet og fallende kostnader. Dette gjør solcellepaneler mer tilgjengelige for en større del av befolkningen.


Hvis du vil lære mer om solceller, anbefaler vi følgende artikler: lønner det seg med solceller på taket, pris på solcellepanel og om solcellebatteri.


Spar med solceller


Hva er en solfanger?

En solfanger er en enhet som benytter solenergi for å absorbere og omdanne solstrålene til varme. Solfangere er konstruert med spesifikke materialer og design som gjør dem i stand til å absorbere solenergi effektivt. Vanligvis er solfangerne plassert på tak eller åpne områder der de kan fange mest mulig sollys.


Hva brukes solfanger til?

En solfanger brukes primært til å generere varme ved å utnytte solenergi. Solenergien absorberes av solfangerens overflate og omdannes til termisk energi i form av varme. Denne varmen kan deretter brukes til ulike formål som oppvarming av vann til husholdningsbruk, oppvarming av svømmebassenger, oppvarming av bygninger, eller til industrielle formål. Solfangere er effektive verktøy for å redusere strømkostnader og bidra til en mer miljøvennlig energiproduksjon ved å utnytte solen.

En typisk solfanger består av en absorberplate, en isolasjonsenhet, en ramme og et dekkglass. Absorberplaten er laget av materialer som har god varmeledningsevne og kan absorbere solstråler effektivt. Denne platen er vanligvis i en mørk farge for å forbedre absorpsjonen av solenergi. Isolasjonsenheten sørger for å holde på varmen som genereres, mens rammen gir struktur og støtte til solfangeren. Dekkglasset beskytter enheten mot vær og ytre påvirkninger samtidig som det bidrar til å fokusere sollys mot absorberplaten.


Fordeler med solfangere:

 • Fornybar energikilde: Solfangere bruker solenergi, en fornybar og ubegrenset energikilde som ikke blir oppbrukt.
 • Lavere strømregninger: Ved å bruke solfangere til oppvarming kan man redusere kostnadene knyttet til oppvarming av vann eller hus, og dermed senke strømregningen.
 • Lavere miljøpåvirkning: Solfangere gir en klimavennlig energiløsning ved å redusere behovet for fossile brensler og redusere utslipp av klimagasser.
 • Lavt vedlikeholdsbehov: Solfangere har generelt sett lavt vedlikeholdsbehov, og enkle inspeksjoner og periodisk rengjøring er vanligvis alt som trengs for å opprettholde effektiviteten.


Ulemper med solfangere:

 • Høy installasjonskostnad: Investeringskostnaden for å anskaffe og installere solfangere kan være høy, og det kan ta tid å tjene inn denne kostnaden gjennom besparelser.
 • Avhengig av værforhold: Solfangere er avhengig av tilgjengeligheten av sollys og fungerer best i varme, derfor kan effektiviteten reduseres på overskyede dager eller om vinteren.
 • Plasskrevende: Installering av solfangere kan være plasskrevende, spesielt på tak eller begrenset tilgjengelige områder, og dette kan være en utfordring for enkelte bygningsstrukturer.


Solceller vs solfanger: Hva bør du velge i Norge?

Norge, med sin beliggenhet langt mot nord, har spesielle utfordringer og fordeler når det gjelder utnyttelse av solenergi. Valget mellom solcelleanlegg og solfanger avhenger av flere faktorer, inkludert klimatiske forhold, energibehov, og individuelle preferanser. Her skal vi diskutere hva som kan være mest hensiktsmessig for norske forhold.

Solcelleanlegg er en ideell løsning for dem som ønsker å produsere elektrisitet til bruk i hjemmet eller bedriften. I Norge, hvor sollyset varierer gjennom året, kan solcellepaneler likevel generere betydelig med elektrisitet, men har spesiell høy virkning i sommermånedene når dagene er lange og sollyset er sterkt.

Valget mellom solcelleanlegg og solfanger i Norge avhenger av dine individuelle behov og prioriteringer. For de som ønsker å generere elektrisitet og redusere strømregningene, kan solcelleanlegg være den beste løsningen. På den andre siden, for de som fokuserer på varmeproduksjon og varmtvann, kan solfanger være den mest effektive måten å utnytte solenergi på.


Enovatilskudd for solceller og solfanger

Dersom du velger å installere enten solceller eller solfanger har du rett på støtte fra Enova. Dette er et tilskudd som staten gir ut som belønning for de som ønsker å gjøre et tiltak for miljøet. Det er derimot forskjell på støttesatsene for solceller og solfanger. Dette kan du få i støtte for de forskjellige:

 • Enova-støtte for solceller: Fast støttesats på 7.500 kroner + 1250 kroner x installert effekt opptil 20 kW. Dette gir en maksstøtte på 32.500 kroner.
 • Enova-støtte for solfanger: Fast støttesats på 5.000 kroner + 200 kroner x kvadratmeter av anlegget opptil 25 kvadratmeter. Dette gir en maksstøtte på 10.000 kroner.


Vurderer du solceller på taket?

Otovo er markedsledende på solceller til privatboliger i Skandinavia, og leverer solcelleanlegg av høy kvalitet med den beste garantien på markedet. Vi hjelper deg med hele prosessen fra planlegging til anlegget er ferdig montert på ditt tak. Klikk på knappen under for et prisestimat tilpasset ditt tak på under ett minutt!


Prisestimat på solceller
Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.