Lurer du på om du kan montere solceller selv for å produsere egen strøm?

Visste du for eksempel at dersom man ikke bruker en sertifisert installatør mister man retten til enova-støtte? Les videre for flere grunner til at montering av solcelleanlegget på egenhånd ikke er en god ide.


7 problemer ved å montere solceller selv

Nedenfor har vi listet opp syv ulike grunner til at du ikke bør utføre installasjon av et solcelleanlegg på egenhånd.

Kostbart med anlegg uten garanti

En enkelt komponent kan koste titusenvis av kroner, og når ulykken først har skjedd kan det derfor bli kostbart å måtte bytte ut moduler. Derfor er det viktig med en omfattende garanti slik at du kan føle deg trygg.

Hos Otovo får du en fullstendig 10 års garanti på direktekjøp og 20 års garanti på solabonnement. Garantien er inkludert i prisen!


Påvirker vedlikehold og sikkerhet

Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, drives, vedlikeholdes og kontrolleres slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier - skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS).

Selv om du er i stand til å utføre noen enkle inspeksjoner selv, anbefales det at elektriker gjennomfører regelmessige og mer nøyaktige kontroller - det er tross alt de som har best peiling på hva som bør undersøkes, og vet hvordan evt. mangler ved ditt solcelleanlegg kan utbedres.

Overvåking og optimalisering

Det er ikke bare for sikkerhetsskyld du bør overvåke anlegget ditt, men også for optimal funksjon. Derfor tilbyr de fleste solcelleleverandører en eller annen form for overvåkingsprogramvare. Vanligvis i form av en app hvor du enkelt kan overvåke strømproduksjonen din og dermed optimere bruken av strømmen du produserer.

 • Med Otovo-appen kan du til og med overvåke mer enn ett anlegg, se historisk strømproduksjon og enkelt finne eventuelle problemer. Der vil du også raskt og enkelt kunne komme i kontakt med vår support.

Et solcelleanlegg man installerer selv mangler mulighet for overvåking og støtte. Hos Otovo får du selvfølgelig support og app for overvåking etter installasjon!


Null enova-støtte uten sertifisert installatør

Krav som må være oppfylt for å få rett på støtte til solcelleanlegg er satt av enova. Ett av disse er at montering av anlegget må utføres av en person som har vært gjennom riktig utdanning og autorisasjon. Dette er viktige faktorer for å sikre at solcelleanlegget er koblet riktig for å sikre den høyeste kvaliteten. I tillegg til dette får du reklamasjonsrett, og eventuelle garantier som sikrer solcelleanlegget.

Sjekk taket ditt her!


Risiko ved salg av eiendommen

Ved salg av huset er det selvsagt betryggende for en kjøper om det tilhørende anlegget kommer med produktgaranti. Montering av anlegget på egenhånd kan på sin side innebære skjulte fremtidige kostnader for kjøper. Sikkerheten kan også stilles spørsmål ved både av kjøper og megler, da solcellepanelene ikke er montert av en autorisert installatør.

 • Visste du at verdien på huset ditt øker med solcellepaneler på taket?


Montering av solcellepaneler - takmateriale

Ulike takmaterialer krever forskjellige monteringsmåter og festemidler. Hovedårsakene til spesielle krav til festemidler er for eksempel kanaler og kabellegging.

 • Taket kan også i enkelte sjeldne tilfeller være uegnet for montering av solceller. For eksempel er eternittak et slikt materiale.

Profesjonelle installatører kjenner de forskjellige takmaterialene og vet nøyaktig hvordan konstruksjonen skal gjøres for å bli godkjent i henhold til regelverket.

Du slipper også å tenke på skader taket ditt kan få under montering.


Vinkel og retning påvirker lønnsomheten

Det er heller ikke lett å gjøre det riktige når det kommer til monteringsvinkel og retning på solcellepanelene. Husk at stillas og panel skal kunne tåle både vind- og snøbelastning, men også vinkles slik at solcellene produserer mest strøm. Hvis panelene monteres på tak med forskjellige retninger og helninger, blir monteringen også enda mer komplisert.

 • Hos Otovo har vi installert over 10 000 solcelleanlegg og våre Otovo-sertifiserte installatører har veldig god kunnskap om hvilken helning og breddegrader som gir deg optimal strømproduksjon.

Lønnsomhet og tilbakebetalingstid avhenger av at du produserer så mye strøm som mulig.

Sjekk ut taket ditt hos oss så får du et prisestimat i løpet av få minutter. Vi hjelper deg med å velge komponenter av høyeste kvalitet og tilbyr den beste garantien på markedet.

Få et tilbud


Hva inngår i en solcellepakke

En solcellepakke fra Otovo inneholder solcellepaneler fra en av våre panelkategorier: standard-, premium-, og performancepaneler. Solcellepakken inneholder også alt av kabler, inverter og optimizer. De forskjellige elementene blir tilpasset kundens forbruk og behov.

I tillegg til dette får du også installasjonen utført av en Otovo-sertifisert installatør og markedets beste garanti med i prisen. Garantien er på hele 20 år ved solabonnement og 10 år ved direktekjøp!

installasjon av et solcelleanlegg - festemidler


Hvordan installere solceller

Nedenfor er en steg-for-steg guide for deg som er interessert i solenergi og lurer på hvordan en typisk installasjon av et solcelleanlegg foregår.


Kapasitet og energiforbruk

I første omgang må du tenke kapasitet i forhold til strømforbruket ditt. Den enkleste måten er å måle takflaten. En villa i normal størrelse har vanligvis et tak på rundt 50 kvadratmeter. Solcellepaneler kan oppta et areal på i underkant av 2 kvadratmeter.

 • Anta at strømforbruket til din husholdning er rundt 15 000 kWh årlig. Dersom du planlegger å dekke så mye av ditt årlige strømforbruk som mulig, kreves det at du installerer et anlegg på cirka 10 kWh.

Vi i Otovo har gjort prosessen mye enklere. Når du søker etter adressen din hos oss, vil du se huset ditt. Systemet vårt beregner hvor mange solcellepaneler som får plass på taket ditt, hvor mye strøm du kan produsere i året og hva besparelsene vil lande på.


Finn en sertifisert installatør

Det er ikke alltid lett å finne den rette installatøren. Installatøren må ha vært gjennom en nødvendig utdanning og autorisasjon for å kunne montere solcellepaneler på taket ditt. Dette vil gi deg sikkerhet gjennom riktig utstyrsbruk, kvalitet i utførelse, reklamasjonsrett og eventuelle garantier.

 • Hos Otovo gjør vi alt dette for deg, vi sjekker kapasiteten på taket ditt, beregner hvor mye du eventuelt kan spare og finner den billigste installatøren med best pris på akkurat din bolig!

Vi gir deg 20 års garanti når du abonnerer på solceller, og 10 år ved direktekjøp!

Gratis tilbud


Kompatibilitet mellom komponenter er viktig

Du må også velge riktig type komponenter. De må jobbe knirkefritt sammen i mange år. Derfor er kompatibilitet veldig viktig. Invertere, optimizere og solcellepaneler er noen komponenter i et solcelleanlegg.

 • Hos Otovo hjelper vi deg med valg og kompatibilitet og gjør en beregning av hva som vil være rimeligst for huset ditt, basert på solinnstrålingspotensialet som taket ditt har.


Festemidler er montert i taket

Etter at vi har funnet en Otovo-sertifisert og autorisert installatør nær deg og hjulpet deg med å velge riktig type produkter, er det tid for selve installasjonen.

Installatøren starter med å montere støttene til solcelleanlegget for deretter å kunne feste solcellepanelene til konstruksjonen. Avhengig av materialet og takets helning, vil typen festemidler som skal brukes variere.

For eksempel vil ikke bærekonstruksjonen være den samme på et tak hvor moduler er plassert i samme plan, som i et flatt tak hvor modulene må vippes på en bestemt måte for å generere høyest mulig effekt i systemet.


Solcellepanelene er festet til strukturen

Når strukturen er på plass, er det mulig å feste solcellepanelene til den. Da sikres panelene slik at de ikke flyr av gårde på grunn av sterk vind eller fall på grunn av snølast. Takhellinger på 20-30 grader er vanlig i Sverige og Norge. Når alle moduler er på plass og forankret skal de kobles sammen.

Her er det viktig at det lages riktig type kobling. Seriekobling er vanlig, men parallellkobling kan også forekomme i enkelte tilfeller. Dette kan for eksempel avhenge av antall solcellepaneler.

Solcellepanelene er koblet til inverteren

Etter at solcellepanelene er tilkoblet er det på tide å trekke kabler ned fra taket som skal kobles til en inverter. Det er også viktig at installatøren velger riktig plassering for inverteren. Garasjen er vanligvis et godt valg her. Du bør imidlertid unngå et sted hvor inverteren vender mot sør og er utsatt for sollys.


Flere regler ved montering av solceller

Dette var bare noen få ting å huske på når du installerer solcelleanlegg, men det er mye mer å tenke på!

Noen flere eksempler er:

 • Å informere netteier (nettselskap) om at det skal installeres et solcelleanlegg
 • Inspisere overspenningsvernet
 • Termografi etter en installasjon for å finne feil
 • Sørge for at installasjonen ikke har påvirket takvannbeskyttelsen

  Les også hvordan det fungerer med solceller off grid

Komplett solcelleanlegg med kvalifisert installatør

Det er forståelig at man ønsker å spare penger ved å kjøpe og installere solcellepaneler selv. Du vil miste garanti, kvalitet, sikkerhet og risikere mange andre betydelige ulemper hvis du installerer systemet selv.

Med Otovo blir det enkelt å investere i solenergi. Du trenger ikke gjøre noe, når installatøren er ferdig har du rett og slett fått et nøkkelferdig solcelleanlegg.

Ved å bruke en kvalifisert installatør har du også rett på enova-støtte, som gjør det betydelig billigere å bli solenergiprodusent. Snart begynner du å produsere din egen strøm og trenger ikke lenger å bekymre deg for høye strømpriser.

Få et tilbud

Spar tusenvis av kroner ved å produsere grønn strøm samtidig som du reduserer CO2-utslippene dine. I tillegg øker verdien på huset ditt!

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.