Å produsere egen strøm for å bli mer selvforsynt, redusere strømregningene og redusere karbonavtrykket sitt blir stadig mer populært.

Ønsker du som privatperson å investere i egenprodusert strøm, er det flere muligheter og viktige ting å ta hensyn til. I denne guiden går vi gjennom hvilke alternativer som er de beste, hva du bør vurdere, og hvordan du tar det første steget.


Kan man produsere strøm selv?

Ja, du kan produsere din egen strøm og for huseiere er det enklest å investere i solceller eller en liten vindturbin. Nedenfor er en oppsummering:

 • Det er 4 alternativer: solceller, vindkraftverk, vannkraftverk og vedkjele
 • Solcellepaneler er det vanligste og beste alternativet for huseiere
 • Både privatpersoner og bedrifter kan produsere strøm
 • Du kan bruke strømmen som produseres i boligen eller selge den til strømselskapet ditt
 • Når du selger egenprodusert strøm får du kompensasjon fra din strømleverandør


Fire måter å produsere egen strøm på

Det er hovedsakelig 4 måter å produsere din egen kraft på. For privatpersoner er solceller eller en liten vindturbin de beste alternativene.

De andre metodene inkluderer vannkraftverk eller en vedkjele som kan generere både varme og elektrisitet. Men disse alternativene er foreløpig ikke egnet for hjemmebruk, og er heller ikke kostnadseffektive nok.

1. Solceller

Solceller er en enkel måte å begynne å produsere sin egen strøm på. Tak på boliger og bygninger er en uutnyttet ressurs som egner seg godt til solcellepaneler. En annen mulighet er å plassere solcellepanelene på bakken med vinklede systemer.

Solenergi fungerer også bra i Norge. Oslo har en solinnstråling som kan sammenlignes med Danmark og Nord-Tyskland. Strømprisene gjør at en gjennomsnittlig solcelleinstallasjon ofte betaler seg tilbake på 10 til 15 år.

Når solcelleinstallasjonen først er lønnsom, vil du "høste strøm" fra taket i mange år fremover. Solcelleanlegg er i utgangspunktet vedlikeholdsfrie og mange produsenter gir 90% effektivitetsgaranti etter 25 år.

diagram over solcelleinstallasjoner i Norge de siste årene

I Norge har det vært en solcelleboom de siste årene. Ovenfor kan du se hvordan antallet solcelleinstallasjoner – som ofte er installert på hus, villaer eller fritidsboliger – har vokst. Fra 2021 til 2022 var det mer enn tredobling i økningen av antall solcelleanlegg installert i Norge. Det er et tydelig tegn på at stadig flere huseiere produserer sin egen strøm med solceller.

Sjekk taket ditt

Vurderer du en solcelleinstallasjon bør du først gjøre en beregning av ditt energibehov, strømpris og potensielle besparelser. Sjekk hvilket potensiale taket ditt har for solceller og få et skreddersydd tilbud på ett minutt:

2. Vindturbiner

Vindkraft er i sterk vekst i Norge. I 2021 sto den for rundt 7,5% av Norges strømproduksjon, og økte til hele 10% i 2022. Vi snakker da om store vindparker og kommersielle prosjekter.

Det er også mulig å bruke vindkraft til å produsere strøm i liten skala. Da handler det om vindturbiner eller vindmøller som du installerer på gården. Minivindmøller egner seg best nær fjellet, i åpne landskap, på kysten eller i skjærgården hvor det ofte blåser frisk vind. Derfor er det et populært supplement til hytter eller mindre hus som er off-grid.

En vindturbin med en navhøyde på 18 meter som ligger på et sted med en gjennomsnittlig vindhastighet på rundt 4 m/s, kan produsere rundt 500 til 1000 kWh per år. Med en mer gunstig vindposisjon og en høyere vindturbin med større rotorblader, øker produksjonen. Gjennomsnittlig vindhastighet i Norge er omtrent 5 til 8 m/s.

I høyder over 20 meter trenger du imidlertid byggetillatelse. Vindturbiner bråker og det er forskrifter om at støynivået ikke må være for høyt hos naboene. Et tilbakevendende problem er å beregne potensialet og hvor mange kilowattimer man får til slutt.

Betingelser og pris

Hvis du er interessert i vindkraft hjemme, er et godt første skritt å studere vindforholdene. En profesjonell vindmåling kan koste mye, men ved å sjekke vindkart fra Yr.no eller Global Wind Atlas kan du i det minste få en ide om de lokale vindforholdene.

Prismessig er vindturbiner høyere per installert kW enn for eksempel et solcelleanlegg.

3. Vannkraftverk

Vannkraft er den største energikilden i Norge, og utgjorde hele 87,9% av elektrisitetsproduksjonen i første kvartal av 2023. En fordel er at vannkraft også produserer strøm om vinteren, når behovet er størst. En av ulempene er at man er avhengig av rennende vann for å produsere strømmen, og dette er noe man ikke kan garantere i tørkeperioder.

Å investere i småskala vannkraft som privatperson er imidlertid en vanskelig prosess. Først må du eie land med et vassdrag som har nok strøm og fall til å drive turbiner. Et vassdrag har stor miljøverdi. Å bygge et vannkraftverk er å gjennomføre et vassdragstiltak. For å gjennomføre et slikt tiltak må det søkes tillatelse etter vannressursloven og energiloven

Prosessen er kompleks og kostnadene for tillatelser og anlegget skyhøye. Vannkraftverk er generelt ikke noe å satse på for små produsenter.

4. Vedkjele

De siste årene har muligheten for å produsere egen strøm med vedkjeler dukket opp i økende grad. I disse kan du enten fyre med vanlig ved, pellets, flis eller lignende. De er utstyrt med en integrert Stirling-motor og generator som omdanner varmeenergien til elektrisitet.

Problemet ligger i at mindre vedkjeler fortsatt har lav virkningsgrad, det vil si at de ikke er flinke nok til å omdanne varmeenergi til elektrisitet. Det er mulig å bruke varmen til andre formål, men det løser ikke strømproblemet og blir fort dyrt.

Teknologien er imidlertid unektelig spennende og kan bli et attraktivt alternativ for husholdninger som ønsker å bli helt selvforsynte i fremtiden. Tenk deg å kombinere solenergi, vindkraft og en vedkjele som produserer strøm om vinteren, det er en spennende tanke!


Hva er den beste måten å produsere din egen strøm på?

For huseiere er den beste måten å produsere sin egen strøm på med solceller. Vi trekker den konklusjonen fordi:

 1. Det er gode forhold for solenergi
 2. Det har aldri vært enklere å få tak i solceller
 3. Installasjonen går raskt, velger du Otovo tar det vanligvis 4 til 20 uker
 4. Kostnaden per kilowatt er lavere enn på lenge
 5. Det er lett å regne med solceller og et solcelleanlegg blir vanligvis lønnsomt etter 10 til 15 år
 6. Man kan selge overskuddsproduksjonen tilbake til strømleverandør
 7. De flesta nye solcelleeiere får støtte fra Enova


Selg egenprodusert strøm

Produserer du egen strøm og er tilknyttet offentlig strømnett, kan du i mange tilfeller selge overskuddet. Du får da betalt for den strømmen du produserer, men ikke rekker å bruke selv. Strømmen blir dermed sendt ut i strømnettet, og du vil bli betalt per kWh av strømselskapet ditt.

Egen strøm med solceller

Å selge overskuddsstrømmen er vanlig når det gjelder solceller og det er en måte å jevne ut kostnadene over året. Solceller om vinteren står kun for 5 til 10% av den totale årsproduksjonen, noe som betyr at du må kjøpe mer strøm fra nettet gjennom disse månedene.


Fordeler med egen strømproduksjon

Øker boligens verdi

Undersøkelser viser at boligen øker i verdi dersom det er et anlegg som produserer fornybar strøm. Samfunnet tenker i økende grad klimasmart, og husspekulanter er i mange tilfeller villige til å betale mer for bærekraftige energiløsninger.

Lavere klimaavtrykk

Når du bruker egenprodusert strøm, reduserer du bruken av strøm som kan komme fra andre ikke-fornybare energikilder. Egenprodusert strøm vil dermed redusere karbonavtrykket ditt betraktelig. Ingen strøm går heller til spille: Ved overskudd lagres den eller selges videre.

Mer selvforsynt

Med egenprodusert strøm blir du mindre avhengig av strømprismarkedet, som mildt sagt kan være uberegnelig, slik vi så i 2022. Ønsker du å øke selvforsyningen ytterligere, kan du i tillegg skaffe deg et solcellebatteri og lagre strømmen.

Reduserer strømregningen

Når du produserer din egen strøm, senker du strømkostnadene fra dag 1. Du bytter ut strømmen du ellers ville ha kjøpt, med strøm du produserer selv. Man betaler verken strøm eller nettleie for strømmen man produserer selv.


Nøkkelferdig solcelleanlegg med Otovo

Otovo ønsker å fremskynde den grønne omstillingen og gjøre det enkelt for deg som huseier å bruke bærekraftig solenergi. Vi har allerede hjulpet tusenvis med å installere solcellepaneler på taket.

Vi bruker solcellepaneler, invertere, solcellebatterier og andre materialer av høyeste kvalitet i våre solcellepakker. For å bli Otovo-sertifisert må installatører oppfylle våre strenge kvalifikasjoner. Vi følger deretter kontinuerlig opp og evaluerer deres arbeid for å sikre at de lever opp til våre kvalitetskrav.

Vi vil at du skal føle deg trygg når du får solceller. Derfor følger en av bransjens beste garantier med 10 år ved direktekjøp og hele 20 år om du velger vårt solcelleabonnement.

Få et prisestimat på 1 min
Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.